23.06.2024 / Nedela | Prebieha: Ročník 2023/2024 | Kolo: 2024-06
 

Ochrana osobných údajov

Webová stránka badminton-league.com (a ďalšie domény) je produktom spoločnosti RARCON, s.r.o. (ďalej iba „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ dôsledne dbá na dodržiavanie ochrany osobných údajov. Tieto údaje budú prevádzkovateľom využité pre identifikáciu užívateľa a ďalej pre účely ponúkania služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch, zodpovedá za ich bezpečnosť, bezodkladnú aktualizáciu po ohlásení zmeny a na požiadanie užívateľa poskytne raz do roka bezplatne informácie uvedené v zákone č. 428/2002 Z.z. SR, pričom užívateľ je povinný oznámiť zmeny v údajoch, ako aj prípadné obmedzenie práv. Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z.z SR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto informácie chrániť a neposkytnúť ich tretím osobám. Ak registrovaní užívateľ prejaví vôľu, aby údaje ním poskytnuté boli prevádzkovateľom zlikvidované, potom prevádzkovateľ tieto údaje zlikviduje. O zlikvidovanie údajov musí požiadať e-mailom.


Ďalšie domény:
www.bedminton-liga.sk

 
O lige

Bedmintonová liga sa hraje podľa nasledovných pravidiel

Pravidlá súťaže »
Sleduj nás
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktuj:
Kontakt »
E-mail: info@bedminton-liga.sk